Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord Cadru Furnizare Carne si Produse din Carne, astlfel: Lotul 1 –pulpă porc spate degreastă cu os, fără rasol, Lotul 2 – pulpă vită cu os, Lotul 3 – aripi de pui, Lotul 4 – pulpe de pui, Lotul 5 – piept de pui, Lotul 6 – bacon, Lotul 7 – ceafă de porc afumată, Lotul 8 – ruladă de pui, Lotul 9 – piept pui afumat, Lotul 10 – mușchi file, Lotul 11 – salam de vară, ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
5.913.535,99 RON
Aanbestedende overheid
Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 105600 Campina, RO | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid | Marian Albert Soare
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Korte inhoud
ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați.
Durata acordului cadru: 24 luni
Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel:
- minim 1 contract subsecvent pentru perioada iulie 2021-31.12.2021 (Lotul 1 – pulpă porc spate degresată cu os, fără rasol, Lotul 2 – pulpă vită cu os, Lotul 3 – aripi de pui, Lotul 4 – pulpe de pui, Lotul 5 – piept de pui, Lotul 6 – bacon, Lotul 7 – ceafă de porc afumată, Lotul 8 – ruladă pui, Lotul 9 – piept de pui afumat, Lotul 10 – mușchi file , Lotul 11 – salam de vară, Lotul 12 salam Victoria, Lotul 13 salam cu șuncă, lotul 14- cârnați cabanos, Lotul 15 – cârnați oltenești, Lotul 16 – crenvurști);
- minim 1 contract subsecvent pentru perioada octombrie 2021-31.12.2021 (Lotul 17 – ceafă de porc, Lotul 18- cotlet de porc, Lotul 19 – carne de porc lucru, Lotul 20- carcasă de porc, Lotul 21 – vrăbioară vită fără os, Lotul 22- antricot vită fără os, Lotul 23 – pateu de ficat de porc, Lotul 24 – pateu de ficat de pasăre)
Notă: Contractul pentru perioada menționată mai sus se va încheia doar în situația în care vor fi prezente în școală toate efectivele de elevi!!!)
- minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 (Lotul 1 –pulpă porc spate degreastă cu os, fără rasol, Lotul 2 – pulpă vită cu os, Lotul 3 – aripi de pui, Lotul 4 – pulpe de pui, Lotul 5 – piept de pui, Lotul 6 – bacon, Lotul 7 – ceafă de porc afumată, Lotul 8 – ruladă de pui, Lotul 9 – piept pui afumat, Lotul 10 – mușchi file, Lotul 11 – salam de vară, Lotul 12 – salam Victoria, Lotul 13 – salam cu șuncă, Lotul 14 – cârnați cabanos, Lotul 15 – cârnați oltenești, Lotul 16 – crenvurști, Lotul 17 – ceafă de porc, Lotul 18 – cotlet de porc, Lotul 19 – carne de porc lucru, Lotul 20 – carcasă de porc, Lotul 21 – vrăbioară vită fără os, Lotul 22 – antricot vită fără os, Lotul 23 – pateu de ficat de porc, Lotul 24 – pateu de ficat de pasăre);
- minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentr Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3, Lotul 4, Lotul 5, Lotul 6, Lotul 7, Lotul 8, Lotul 9, Lotul 10, Lotul 11, Lotul 12, Lotul 13, Lotul, 14, Lotul 15, Lotul 16, Lotul 17, Lotul 18, Lotul 19, Lotul 20, Lotul 21, Lotul 22, Lotul 23, Lotul 24.
- 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3, Lotul 4, Lotul 5, Lotul 6, Lotul 7, Lotul 8, Lotul 9, Lotul 10, Lotul 11, Lotul 12, Lotul 13, Lotul, 14, Lotul 15, Lotul 16, Lotul 17, Lotul 18, Lotul 19, Lotul 20, Lotul 21, Lotul 22, Lotul 23, Lotul... detalii pe www.e-licitatie.ro
Gunningen

Perceel 22,21,19,18,17,1: Contract subsecvent carne porc, vită

Aantal inschrijvingen
27
Waarde
215.232,60 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro

Perceel 23,24: Contract subsecvent pate ficat porc, pasăre

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
16.800,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 22,21,19,18,17,1: Contract subsecvent pulpă porc spate degresată cu os,ceafă porc, cotlet porc, carne porc lucru, vrăbioară de vită fără os,antricot vită fără os

Aantal inschrijvingen
27
Waarde
127.680,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro

Perceel 14,10,2,12,6,7: Contract subsecvent pulpă vită cu os,ceafă porc afumată, bacon,mușchi file,salam Victoria, cârnați cabanos

Aantal inschrijvingen
34
Waarde
57.120,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 23,24: Contract subsecvent pate de pasăre, porc

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
29.400,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 18,17,1,22,21,19: Contract subsecvent carne porc, vită

Aantal inschrijvingen
27
Waarde
527.880,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro

Perceel 14,10,2,12,6,7: Contract subsecvent carne vita, preparate carne

Aantal inschrijvingen
34
Waarde
192.725,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 14,10,2,12,6,7: Contract subsecvent carne si produse din carne

Aantal inschrijvingen
34
Waarde
135.593,50 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 4,13,5,6: Contract subsecvent furnizare pulpe pui. piept pui, bacon, salam cu șuncă

Aantal inschrijvingen
21
Waarde
150.704,15 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 9,15,11,16,8: Contract subsecvent furnizare ruladă pui afumată, piept de pui afumat, salam de vară, carnati oltenesti, crenvurști

Aantal inschrijvingen
26
Waarde
91.247,20 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 22,21,19,18,17,1: Contract subsecvent carne

Aantal inschrijvingen
27
Waarde
508.670,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro

Perceel 10,14,2,12,7: Contract subsecvent furnizare pulpă vită cu os, ceafă porc afumată, mușchi file, salam Victoria, cârnați cabanos

Aantal inschrijvingen
30
Waarde
101.845,90 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 23,24: Contract subsecvent pateu de ficat

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
28.560,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 4,13,5: Contract subsecvent carne pui. salam cu sunca

Aantal inschrijvingen
17
Waarde
170.100,00 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 9,20,15,11,16,8: Contract subsecvent carne , produse din carne

Aantal inschrijvingen
28
Waarde
126.953,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 23,24: Contract subsecvent pate ficat porc, pasăre

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
8.400,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 14,10,2,12,6,7: Contract subsecvent pulpă vită cu os, bacon, ceafă porc afumată, mușchi file, salam Victoria, cârnați cabanos.

Aantal inschrijvingen
34
Waarde
139.650,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 22,21,19,18,17,1: Contract subsecvent carne porc, vită

Aantal inschrijvingen
27
Waarde
322.870,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro

Perceel 1: Contract subsecvent furnizare pulpă de porc spate degresată cu os, fără rasol

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
34.824,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbacprod.ro

Perceel 1: Acord-cadru - pulpă de porc spate degresată cu os, fără rasol

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
288.696,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 2: Acord-cadru pulpa vita cu os

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
227.529,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 3: Contract subsecvent aripi de pui

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
27.300,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.bsei.ro

Perceel 3: Contract subsecvent furnizare aripi de pui

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
21.850,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.blackseaeuroinvestment.ro

Perceel 3: Acord-cadru -aripi de pui

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
178.880,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 4: Acord cadru pulpe pui

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
400.691,20 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO

Perceel 5: Acord-cadru piept de pui

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
550.950,40 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 6: Acord cadru bacon

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
175.203,99 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 7: Acord-cadru ceafa de porc afumata

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
190.063,50 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
ZIM Prestserv | Moinesti, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO

Perceel 8: Acord-cadru rulada de pui

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
148.595,10 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 9: Acord cadru piept de pui afumat

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
195.823,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 10: Acord cadru muschi file

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
194.766,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO

Perceel 11: Acord-cadru salam de vara

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
264.364,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO

Perceel 12: Acord-cadru salam Victoria

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
132.455,00 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 13: Contract subsecvent salam cu șuncă

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
10.461,28 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 13: Contract subsecvent salam cu șuncă

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
6.040,00 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 13: Contract subsecvent salam cu șuncă

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
24.160,00 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 13: Acord cadru salam cu sunca

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
135.598,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 13: Contract subsecvent salam cu șuncă

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
15.704,00 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO | www.corex.ro

Perceel 14: Acord-cadru carnati cabanos

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
123.061,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO

Perceel 15: Contract subsecvent cârnați oltenești

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
5.796,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.bsei.ro

Perceel 15: Acord-cadru carnati oltenesti

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
131.840,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO

Perceel 15: Contract subsecvent carnați oltenești

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
24.633,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.bsei.ro

Perceel 16: Acord cadru crenvursti

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
47.811,30 RON
Bedrijven
COREX S.R.L. | 535600 Odorheiu Secuiesc, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 17: Acord-cadru ceafa de porc

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
267.410,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO

Perceel 18: Acord cadru cotlet de porc

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
797.511,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO

Perceel 19: Acord-cadru carne de porc lucru

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
78.650,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 20: Acord cadru carcasa porc

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
19.575,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro

Perceel 21: Acord cadru vrabioara vita fara os

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
604.032,00 RON
Bedrijven
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbacprod.ro
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.blackseaeuroinvestment.ro

Perceel 22: Acord cadru antricot vita fara os

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
604.032,00 RON
Bedrijven
NICBAC PROD | 607355 Nicolae Balcescu, RO | www.nicbac.ro
COMSORADI SRL | 120208 Buzau, RO | www.comsoradi.ro
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO | www.bsei.ro

Perceel 23: Acord-cadru pateu de ficat de porc

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
75.138,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO

Perceel 23: Contract subsecvent pate ficat porc, pasăre

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
25.200,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 24: Acord cadru pateu de ficat de pasare

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
80.860,50 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
truck tower-crane sharing