Aankondiging van een gegunde opdracht

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY ZÁKLADNÍHO POTRAVINÁŘSKÉHO SORTIMENTU_LISTOPAD_1/2022

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
804.526,88 CZK - 804.526,88 CZK
Aanbestedende overheid
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 128 08 Praha 2, CZ | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Gezondheid | Jacqueline Daňhelová
Opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Korte inhoud
Dodávky potravin do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
1
Waarde
804.526,88 CZK
Bedrijven
Gastro instant, spol. s r.o. | 28161 Kouřim, CZ
truck tower-crane sharing