Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizare Produse Agroalimentare: antricot de vită fără os în stare termică „refrigerată”, antricot de vită fără os în stare termică „congelată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „refrigerată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „congelată”, aripioare de pui refrigerate, aripioare de pui în stare termică „congelată”, pulpă de porc în stare termi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Leveringen
Publicatie datum
14-02-2022
Waarde
1.369.871,40 RON
Aanbestedende overheid
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 900371 Constanta, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Diaconu Alexandra
Opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
15112000 - Pluimvee
15112100 - Vers gevogelte
15113000 - Varkensvlees
15211000 - Visfilets
Korte inhoud
2. 2. Produse Agroalimentare: antricot de vită fără os în stare termică „refrigerată”, antricot de vită fără os în stare termică „congelată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „refrigerată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „congelată”, aripioare de pui refrigerate, aripioare de pui în stare termică „congelată”, pulpă de porc în stare termică „congelată”, spinări de pasăre refrigerate, spinări de pasăre în stare termică „congelată”, file de pește proaspăt - crap românesc, file de pește proaspăt - somon, pentru unităţile militare din Forţele Navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Gunningen

Perceel 10,11: Acord cadru furnizare file de peste proaspat crap romanesc si file de peste proaspat somon

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
232.078,00 RON
Bedrijven
GRANBIS | 900016 Constanta, RO

Perceel 5,1: Acord cadru de furnizare aripioare de pui refrigerate si pulpa de port cu os refrigerata

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
47.652,40 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 9,6,7,8: Acord cadru furnizare vrabioara de vita fara os refrigerata, antricot de vita fara os refrigerat, vrabioara de vita fara os congelata si antricot de vita fara os congelat

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
1.090.141,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
GRANBIS | 900016 Constanta, RO

Perceel 2

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 3

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 4

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing