Aankondiging van een opdracht

Sanitaire et chauffage

Leveringen
Publicatie datum
03-04-2017
Deadline
01-06-2017 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Immobilière Sociale Toit & moi scrl | 7000 Mons, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
44115200 - Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210 - Loodgietersmateriaal
44115220 - Materiaal voor verwarming
Korte inhoud
Accord-cadre de fournitures relatif à l’approvisionnement en sanitaire et chauffage destinés à la régie interne du pouvoir adjudicateur.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Sanitaire

Beschrijving
Accord-cadre de fournitures relatif à l’approvisionnement en sanitaire destiné à la régie interne du pouvoir adjudicateur
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44115210 - Loodgietersmateriaal
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Chauffage

Beschrijving
Accord-cadre de fournitures relatif à l’approvisionnement en chauffage destiné à la régie interne du pouvoir adjudicateur
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44115220 - Materiaal voor verwarming
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Sans objet

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Sans objet
truck tower-crane sharing