Aankondiging van een opdracht

Varekontrakt — behandling af stort mælkeparti med somatisk celletal.

Leveringen
Publicatie datum
17-06-2017
Deadline
26-07-2017 00:00
Geraamde totale waarde
130000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.6 — Reference Materials | 2440 Geel, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Van Menxel Ann
Opdrachtcodes (CPV)
15511700 - Melkpoeder
Korte inhoud
Behandling af rå mælk til mælkepulver, som indeholder et vist niveau af intakte somatiske celler.
Mikrofiltrering til celleberigelse og spraytørring til stabilisering af materiale, der ikke er til rådighed på JRC-Geel.
Beschrijving
Beschrijving
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Looptijd
5 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15511700 - Melkpoeder
Regiocode (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
truck tower-crane sharing