Aankondiging van een opdracht

Piegāžu līgums – tāda piena partijas pārstrāde, kas satur daudz somatisko šūnu.

Leveringen
Publicatie datum
17-06-2017
Deadline
26-07-2017 00:00
Geraamde totale waarde
130000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, Joint Research Centre (JRC), JRC.F – Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.6 – Reference Materials | 2440 Geel, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Van Menxel Ann
Opdrachtcodes (CPV)
15511700 - Melkpoeder
Korte inhoud
Svaigpiena pārstrāde piena pulverī, kas satur noteiktu daudzumu neskartu somatisko šūnu.
Mikrofiltrācija šūnu bagātināšanas nolūkā un žāvēšana ar izsmidzināšanu nolūkā stabilizēt Kopīgajā pētniecības centrā (JRC) Gēlā nepieejamu materiālu.
Beschrijving
Beschrijving
Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.
Looptijd
5 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15511700 - Melkpoeder
Regiocode (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
truck tower-crane sharing