Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Hernieuwing van de basispolis 'Schade aan het patrimonium' van de NMBS

Hernieuwing van de basispolis 'Schade aan het patrimonium' van de NMBS vanaf 16/04/2019.
De dekking is van het type 'Alle risico's zijn gedekt behalve ...'.
Deze omvat de gebouwen en hun inhoud waaronder het rollend materiel en bijkomende exploitatiekosten.
Het verzekerd bedrag bedraagt 125.000.000 Euro per schadegeval (gebracht op 175.000.000 Euro, en zelfs 250.000.000 Euro per schadegeval voor een beperkt aantal sites).


Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2018
Publicatiedatum
09-12-2018
Deadline
07-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS NV van publiek recht
Postadres
Frankrijkstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Frédéric Dobbelaere
E-mail
frederic.dobbelaere@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!