Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van flessen drinkwater

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
675.988,98 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15981000 - Mineraalwater
15981100 - Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
15981200 - Koolzuurhoudend mineraalwater
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van flessen drinkwater
Gunningen

Raamovereenkomst voor de levering van flessen drinkwater

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
675.988,98 EUR
Bedrijven
TRENDY FOODS BELGIUM | 4800 Verviers, BE
truck tower-crane sharing