Rectificatie

Prehrambeno blago

Leveringen
Publicatie datum
10-09-2021
Aanbestedende overheid
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA | 9000 Murska Sobota, SI | Publiekrechtelijke instelling | Gezondheid | Tilen Matiš
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
Prehrambeno blago po sklopih
Wijzigingen

Tekstwijziging

Afdelingsnummer
VI.3
Nieuwe waarde
Naročnik objavlja popravke naslednjih dokumentov: - OBR-1 Povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe in OBR-2 Predračun živila. Spremembe so označene z rdečo barvo.
Aanvullende informatie
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/414018/RD_p.zip
truck tower-crane sharing