Aankondiging van een gegunde opdracht

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по обособени позиции:

Leveringen
Publicatie datum
28-02-2022
Waarde
160.078,01 BGN
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5100 гр.Горна Оряховица, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Гергана Стефанова Чолакова
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
15870000 - Specerijen en kruiderijen
Korte inhoud
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №6 „Плодове и зеленчуци“, и Обособена позиция №8 „Варива, подправки и други“ Доставките са съгласно Техническа спецификация, неразделна част към настоящите указания. Хранителните продукти са за нуждите на: Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горски Горен Тръмбеш – Община Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Драганово – Община Горна Оряховица, Детски ясли „Зорница“ и Еделвайс гр. Горна Оряховица, ЦНСТ за младежи с увреждания гр. Горна Оряховица и Община Горна Оряховица
Gunningen

Perceel 6: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по Обособена позиция №6 "Плодове и зеленчуци"

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
103.118,20 BGN
Bedrijven
СТЕЛИ 777 ЕООД | 5100 гр. Горна Оряховица, BG

Perceel 8: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по Обособена позиция №8 "Варива, подправки и други"

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
56.959,81 BGN
Bedrijven
СТЕЛИ 777 ЕООД | 5100 гр. Горна Оряховица, BG
truck tower-crane sharing