Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van diepvriesproducten

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
400.085,32 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15896000 - Diepvriesproducten
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van diepvriesproducten
Gunningen

Raamovereenkomst voor de levering van diepvriesproducten

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
400.085,32 EUR
Bedrijven
ARONDE | 8000 Brugge, BE
truck tower-crane sharing