Aankondiging van een opdracht

Levering van verse bakkerijproducten en patisserie

Leveringen
Publicatie datum
11-09-2020
Deadline
12-10-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Iris Zuid Ziekenhuizen | 1040 Brussel (Etterbeek), BE | Gezondheid | Mevrouw Kristine BORMANS
Opdrachtcodes (CPV)
15612500 - Bakkerijproducten
15812100 - Gebak
Korte inhoud
Levering van verse bakkerijproducten en patisserie
Beschrijving percelen

Perceel 1: Verse patisserie

Beschrijving
Verse patisserie
Looptijd
1 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15612500 - Bakkerijproducten
15812100 - Gebak
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 45
Prijs: 40
Kwaliteit: Verschijning - 15

Perceel 2: Bakkerij

Beschrijving
Bakkerij
Looptijd
1 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15612500 - Bakkerijproducten
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 60
Prijs: 40
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
2. De omzet voor elk van de laatste drie boekjaren zal minimaal 10.000 EUR zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1.
* Een kopij van de attesten BRC, IFS en/of ISO of elk document verklarend dat de implementatie van het controlesysteem erkend door de H.A.C.C.P. en/of de validatie van een autocontrole.
* De technische fiche van elk voorgesteld product, allergenen en samenstelling zal downloadable zijn via een internetlink of CD/USB indien mogelijk.
* De formulieren FE.01.01 et FE.01.02 in bijlage toegevoegd aan het bestek, in te vullen.
* De inschrijver zal 5 testproducten gratis leveren voor elke gevraagd product die door de testpanel zal getest worden op 21/10/2020 om 9h30 op de site Etterbeek-Elsenen, Jean Paquotstraat 63 te 1050 Elsene op de dienst keuken met als contactpersoon mevrouw Vasseur.
Minimum vereisten
1. De inschrijver zal minimaal alle voornoemde documenten bijvoegen in de offerte alsook de gevraagde testproducten in het luik voor de technische en professionele capaciteit van de inschrijver.
truck tower-crane sharing