Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van fruitsappen

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
75.493,78 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
15980000 - Niet-alcoholische dranken
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van fruitsappen
Gunningen

Raamovereenkomst voor de levering van fruitsappen

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
75.493,78 EUR
Bedrijven
Horeca Totaal Brugge | 8000 BRUGGE, BE
truck tower-crane sharing