Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het leveren van vis - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht omvat het leveren van verse en diepgevroren vis aan de diverse keukens van VZW Stijn.
Dienstencentrum St-Oda
Breugelweg 200
3900 Overpelt
Dienstencentrum Sint-Gerardus
Sint-Gerardusdreef 1
3590 Diepenbeek
Dienstencentrum 't Weyerke
Domherenstraat 3
3550 Heusden-Zolder
Optioneel:
De Kapelanij
Vijverplein 5
3690 Zutendaal

Publicatiedatum
16-11-2016
Deadline
09-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
15200000 - Toebereide en geconserveerde vis
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw Stijn
Postadres
Breugelweg 200, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann Bergmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!