Aankondiging van een wijziging

DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA DROBIOWEGO I MIĘSA DROBIOWEGO DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Aanbestedende overheid
Komenda Portu Wojennego Świnoujście | 72-600 Świnoujście, PL | Nutssectoren | Ida Suchomska, Agnieszka Dalecka, Anna Jurczyk
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Korte inhoud
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa środków spożywczych dla KPW Świnoujście” z podziałem na części:
część nr 1 – Mięso czerwone
część nr 2 – Wędliny z mięsa czerwonego
część nr 3 – Wędliny z mięsa drobiowego
część nr 4 – Mięso drobiowe
2. Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera formularz cenowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ dla części nr 1, załącznik nr 3 do SWZ dla części nr 2, załącznik nr 4 do SWZ dla części nr 3 oraz załącznik nr 5 do SWZ dla części nr 4.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów (wraz z kodami CPV) zawarty jest: dla części nr 1 – w załączniku nr 6 do SWZ, dla części nr 2 – w załączniku nr 7 do SWZ, dla części nr 3 – w załączniku nr 8 do SWZ, dla części nr 4 – w załączniku nr 9 do SWZ.
4. Podane w opisie przedmiotu zamówienia produkty określone są w oparciu o obowiązujące normy narzucające charakter, sposób wyrobu oraz skład produktu natomiast nie są wiążące dla Wykonawcy w stosunku co do nazw, które to nazwy mają charakter zwyczajowy.
Gunningen
Waarde
824.060,48 PLN
Bedrijven
Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński | 78-120 Gościno, PL
Wijzigingen
Zmiana wartości umowy
Oude waarde
870.441,01 PLN
Nieuwe waarde
887.938,01 PLN
truck tower-crane sharing