Aankondiging van een opdracht

Leveren van dranken op diverse locaties lokaal bestuur Diepenbeek

Leveringen
Publicatie datum
24-09-2020
Deadline
27-10-2020 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Diepenbeek | 3590 Diepenbeek, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
De uit te voeren levering betreft leveren van dranken en verbruiksgoederen voor volgende infrastructuur van lokaal bestuur Diepenbeek:
* Gemeentehuis, Dorpsstraat 14
* Poortgebouw, Dorpsstraat 11 (te beleveren via Kogelstraat)
* Openbare bibliotheek afdeling centrum, Marktplein 24/A
* Technische dienst, Industrielaan 6
* Culturele infrastructuur:
- Buurthuis zaal De Kei, Keistraat 26
- Gemeenschapscentrum De Plak, Servaasplein 14/15
- Ontmoetingscentrum Lutselus, Pastorijstraat 7
- Ontmoetingscentrum Rooierheide, Rooierheidestraat 100
- Ontmoetingshuis ’t Fonteintje, Stationsstraat 9
* WZC De Visserij, Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 (te beleveren via Visserijstraat)
* Sociaal Huis, Grendelbaan 18 (verhuizen vermoedelijk gedurende de looptijd van het contract naar Huis Schoofs, Dorpsstraat 13 (te beleveren via Kogelstraat))
Het zou kunnen dat het aantal locaties tijdens de looptijd van de opdracht wijzigen (vermeerderen of verminderen). De leverancier kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
Beschrijving
Beschrijving
De uit te voeren levering betreft leveren van dranken en verbruiksgoederen voor volgende infrastructuur van lokaal bestuur Diepenbeek:
* Gemeentehuis, Dorpsstraat 14
* Poortgebouw, Dorpsstraat 11 (te beleveren via Kogelstraat)
* Openbare bibliotheek afdeling centrum, Marktplein 24/A
* Technische dienst, Industrielaan 6
* Culturele infrastructuur:
- Buurthuis zaal De Kei, Keistraat 26
- Gemeenschapscentrum De Plak, Servaasplein 14/15
- Ontmoetingscentrum Lutselus, Pastorijstraat 7
- Ontmoetingscentrum Rooierheide, Rooierheidestraat 100
- Ontmoetingshuis ’t Fonteintje, Stationsstraat 9
* WZC De Visserij, Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 (te beleveren via Visserijstraat)
* Sociaal Huis, Grendelbaan 18 (verhuizen vermoedelijk gedurende de looptijd van het contract naar Huis Schoofs, Dorpsstraat 13 (te beleveren via Kogelstraat))
Het zou kunnen dat het aantal locaties tijdens de looptijd van de opdracht wijzigen (vermeerderen of verminderen). De leverancier kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Kwaliteit en diversiteit aangeboden producten - 25
Kwaliteit: Dienstverlening - 20
Kwaliteit: Aanvullende commerciële acties - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. * Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
2. De jaaromzet moet minimum 160.000,00 EUR bedragen

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. * Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:
- indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
- indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.
* Monsters, beschrijvingen en/of foto's van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd.
2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.
Minimum vereisten
1. De referentie moet van een opdracht zijn van gelijkaardige grootte als deze opdracht
truck tower-crane sharing