Aankondiging van een opdracht

Leveren van vers vlees en charcuterie

Leveringen
Publicatie datum
24-09-2020
Deadline
26-10-2020 10:30
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw | 9800 Deinze, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen | Patricia Coussement
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Korte inhoud
Leveren van vers vlees en charcuterie
Beschrijving percelen

Perceel 1: Leveren van vers vlees

Beschrijving
zie opdrachtdocumenten
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent

Perceel 2: Leveren van charcuterie

Beschrijving
zie opdrachtdocumenten
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Regiocode (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie opdrachtdocumenten
truck tower-crane sharing