Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst: Afname van dranken door verschillende diensten van de stad en OCMW Beringen voor een periode van 4 jaar

Leveringen
Publicatie datum
13-09-2020
Deadline
13-10-2020 09:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Beringen | 3580 Beringen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Krisja Boons
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
In een aantal locaties binnen Stad en OCMW Beringen worden dranken geserveerd. Het gaat hier ook over locaties in eigen beheer en uitbating van verenigingen die ook actief zijn in het organiseren van evenementen, waarvoor er dikwijls nood is aan bijkomende ondersteuning (mobiele tapinstallaties, bijkomende tafels en stoelen edm.).
Het betreft zowel alcoholische als om niet-alcoholische dranken die geschonken worden.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot de aanstelling van een leverancier voor het leveren van dranken en de noodzakelijke standaard toebehoren voor permanent gebruik (o.a. glazen, flesopeners, dienbladen, bierviltjes, koelkasten en andere toogattributen) in de volgende gebouwen:
STAD:
Sporthal Paal
Parkstraat 44
3583 Beringen
Sporthal Koersel
Sportlaan 20
3582 Beringen
Sporthal Beverlo
Beverpad 15
3581 Beringen
Sporthal Spectrumcollege
Bogaardsveld 13
3580 Beringen
Kantine Mijnstadion
Stadionlaan 1
3583 Beringen
Petanque Korspel
Stalsesteenweg 69
3581 Beringen
Buurthuis De Kardijk
Burgemeester Heymansplein 14
3580 Beringen
Stedelijke Feestzaal Cor (*)
Pastorijstraat 42
3582 Beringen
Stedelijk Administratief Centrum (SAC) (**)
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
OCMW:
WZC Corsala
Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Beringen
Dienstencentrum De Klitsberg
Klitsbergwijk 29
3583 Beringen
Kinderdagverblijf Bambi
Klitsbergwijk 13
3583 Beringen
Opmerkingen:
(*)
Een nieuwe stedelijke feestzaal ter vervanging van huidige feestzaal Cor is momenteel in opbouw. (Adres: Albert I Laan 41, 3582 Beringen)
(**)
Het Stedelijk Administratief Centrum zal in 2021 verhuizen naar een nieuwe gebouw dat momenteel in opbouw is (Adres: Markt, 3580 Beringen)
De leveringen van dranken dient in de toekomst te gebeuren op de nieuwe locatie.
Er mogen geen kosten aangerekend worden voor deze wijziging van leveradres.
De opsomming van locaties is niet-limitatief. Bijkomende locaties kunnen in de toekomst toegevoegd worden aan de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden.
Uitzonderlijke leveringen op andere locaties binnen de stad in het kader van allerhande evenementen, recepties en/of activiteiten dienen ook mogelijk te zijn.
Verschillende zalen zijn uitgerust met een tap-en koelinstallatie en frigo’s. Indien deze installaties niet (meer)voldoen aan de voorwaarden van de brouwerij zal gezorgd worden voor nieuwe installaties, die in bruikleen ter beschikking gesteld worden aan het stadsbestuur.
De inschrijver wordt geacht door het indienen van zijn offerte de toestand ter plaatse te kennen. (een bezoek ter plaatse is mogelijk mits tijdige aanvraag voor een afspraak).
Beschrijving
Beschrijving
In een aantal locaties binnen Stad en OCMW Beringen worden dranken geserveerd. Het gaat hier ook over locaties in eigen beheer en uitbating van verenigingen die ook actief zijn in het organiseren van evenementen, waarvoor er dikwijls nood is aan bijkomende ondersteuning (mobiele tapinstallaties, bijkomende tafels en stoelen edm.).
Het betreft zowel alcoholische als om niet-alcoholische dranken die geschonken worden.
Het stadsbestuur wenst over te gaan tot de aanstelling van een leverancier voor het leveren van dranken en de noodzakelijke standaard toebehoren voor permanent gebruik (o.a. glazen, flesopeners, dienbladen, bierviltjes, koelkasten en andere toogattributen) in de volgende gebouwen:
STAD:
Sporthal Paal
Parkstraat 44
3583 Beringen
Sporthal Koersel
Sportlaan 20
3582 Beringen
Sporthal Beverlo
Beverpad 15
3581 Beringen
Sporthal Spectrumcollege
Bogaardsveld 13
3580 Beringen
Kantine Mijnstadion
Stadionlaan 1
3583 Beringen
Petanque Korspel
Stalsesteenweg 69
3581 Beringen
Buurthuis De Kardijk
Burgemeester Heymansplein 14
3580 Beringen
Stedelijke Feestzaal Cor (*)
Pastorijstraat 42
3582 Beringen
Stedelijk Administratief Centrum (SAC) (**)
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
OCMW:
WZC Corsala
Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Beringen
Dienstencentrum De Klitsberg
Klitsbergwijk 29
3583 Beringen
Kinderdagverblijf Bambi
Klitsbergwijk 13
3583 Beringen
Opmerkingen:
(*)
Een nieuwe stedelijke feestzaal ter vervanging van huidige feestzaal Cor is momenteel in opbouw. (Adres: Albert I Laan 41, 3582 Beringen)
(**)
Het Stedelijk Administratief Centrum zal in 2021 verhuizen naar een nieuwe gebouw dat momenteel in opbouw is (Adres: Markt, 3580 Beringen)
De leveringen van dranken dient in de toekomst te gebeuren op de nieuwe locatie.
Er mogen geen kosten aangerekend worden voor deze wijziging van leveradres.
De opsomming van locaties is niet-limitatief. Bijkomende locaties kunnen in de toekomst toegevoegd worden aan de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden.
Uitzonderlijke leveringen op andere locaties binnen de stad in het kader van allerhande evenementen, recepties en/of activiteiten dienen ook mogelijk te zijn.
Verschillende zalen zijn uitgerust met een tap-en koelinstallatie en frigo’s. Indien deze installaties niet (meer)voldoen aan de voorwaarden van de brouwerij zal gezorgd worden voor nieuwe installaties, die in bruikleen ter beschikking gesteld worden aan het stadsbestuur.
De inschrijver wordt geacht door het indienen van zijn offerte de toestand ter plaatse te kennen. (een bezoek ter plaatse is mogelijk mits tijdige aanvraag voor een afspraak).
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Service en dienstverlening - 25
Kwaliteit: Kwaliteit en aanbod - 25
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een omstandige bankverklaring, afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit blijkt dat de financiële mogelijkheden van de opdrachtnemer van die aard zijn dat hij de opdracht financieel tot een goed einde kan brengen, dient bij de prijsofferte gevoegd.
2. Een verklaring omtrent de omzet van de hoofdinschrijver en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.
Minimum vereisten
1. Omstandige bankverklesing
2. Zijn of haar jaaromzet dient minimaal gelijk te zijn aan 3 keer de geraamde waarde van de overheidsopdracht.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Minimum vereisten
1. 3 bewijzen van goede uitvoering met vermelding aanvangsdatum van de raamovereenkomst.
Er moeten minstens 2 jaar van de raamovereenkomst zijn verstreken.
truck tower-crane sharing