Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de leveringen van kruidenierswaren en van olie en margarine

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
748.906,78 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15431100 - Margarine
15530000 - Boter
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15872000 - Kruiden en specerijen
15872300 - Kruiden
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de leveringen van kruidenierswaren en van olie en margarine
Gunningen

Perceel 1: Kruidenierswaren

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
455.699,67 EUR
Bedrijven
Horeca Totaal Brugge | 8000 BRUGGE, BE

Perceel 2: Olie en margarine

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
293.207,11 EUR
Bedrijven
Sligro ISPC Belgium | 3110 Rotselaar, BE
truck tower-crane sharing