Aankondiging van een opdracht

Leveren van dranken voor diverse gemeentelijke gebouwen

Leveringen
Publicatie datum
27-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Kuurne | 8520 Kuurne, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
Het gemeentebestuur wenst vaste leveranciers aan te stellen voor het leveren van dranken in de gemeentelijke infrastructuur, meerbepaald in de administratieve gebouwen, de scholen en de culturele infrastructuur.
De opdracht omvat het leveren van bieren en frisdranken (perceel 1), wijnen (perceel 2) en specifieke Kuurnse bieren (perceel 3) voor verkoop in de culturele infrastructuur of voor eigen afname bij vergaderingen en recepties in het gemeentehuis.
De leverancier levert een voldoende voorraad bieren, frisdranken, wijnen, … zoals vastgelegd in de productenlijst, opgenomen in diens aanbieding, in de voorraadkamers van de culturele infrastructuur, en dit op afroep volgens noodzaak door de vrijetijdsdienst. Bieren en frisdranken zijn door de gebruikers verplicht af te nemen. De afname van koffie (en toebehoren), wijnen en energydrinks zijn expliciet uit die afnameplicht voor de gebruikers geweerd, maar zijn zo de gebruiker dat wil wel te verkrijgen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Leveren van bieren en frisdranken

Beschrijving
Leveren van bieren en frisdranken
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

Perceel 2: Leveren wijnen

Beschrijving
Leveren wijnen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

Perceel 3: Kuurnse Bieren

Beschrijving
Kuurnse Bieren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Minimum vereisten
/

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Minimum vereisten
/
truck tower-crane sharing