EANDIS CVBA
Aankondiging van een opdracht

Leveren, plaatsen en aanpassen van binnenverlichtingsinstallaties in gebouwen en buitenverlichtingsinstallaties

Dit aankoopdossier betreft het leveren, plaatsen en aanpassen van binnenverlichtingsinstallaties in gebouwen en buitenverlichtingsinstallaties (oa. sportvelden, parken, parkings, aanlichten van gebouwen,…).
Volgende werken behoren tot de scope:
HET LEVEREN, PLAATSEN EN AANPASSEN VAN VERLICHTINGSINSTALLATIES IN GEBOUWEN:
- Leveren en vervangen of plaatsen van armaturen en lampen.
- Leveren en vervangen of plaatsen van voorschakelapparatuur.
- Leveren en vervangen, aanpassen of plaatsen van een vals plafond.
- Leveren en vervangen of plaatsen van de bekabeling voor de verlichting en de sturing van de verlichting.
- Leveren en vervangen of bijplaatsen van de regeling van de verlichting: schakelaars, bewegingsdetectoren, lichtsensoren, lichtregelsystemen,…
- Indienststellingskeuringen (wettelijke verplichting).
- Leveren en aanpassen of plaatsen van het elektrisch bord met alle bijhorigheden (zoals aardingspen, aardingsonderbreker, slot,…).
- Afbraak van de bestaande installatie.
- Bijhorende elektrische werken en materialen.
- Bijhorende bouwkundige werken en materialen.
HET LEVEREN, PLAATSEN EN AANPASSEN VAN BUITENVERLICHTINGSINSTALLATIES:
- Leveren en vervangen of plaatsen van armaturen en lampen.
- Leveren en vervangen of plaatsen van lichtmasten.
- Leveren en vervangen of plaatsen van ondergrondse en bovengrondse bekabeling.
- Leveren en vervangen of bijplaatsen van de regeling van de verlichting: schakelaars, bewegingsdetectoren, lichtsensoren, lichtregelsystemen,…
- Aanpassen of vernieuwen van het elektrisch bord van de verlichting.
- Indienststellingskeuringen (wettelijke verplichting).
- Afbraak van de bestaande installatie.
- Bijhorende elektrische werken en materialen.
- Bijhorende bouwkundige werken en materialen (zoals funderingen en herstellen voetpaden).
- Leveren en plaatsen van kleine pv-installaties voor de elektrische voeding van de buitenverlichting.
- Onderhoud op buitenverlichting: lampvervanging, reinigen armatuur, richten armatuur (onderhoud op buitenverlichting is moeilijker dan binnenverlichting door oa. gebruik van hoogtewerkers, richten van de armaturen,…).

Publicatiedatum
28-06-2013
Deadline
09-10-2013 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
31527260 - Verlichtingssystemen
45316100 - Installeren van buitenverlichting
31527200 - Buitenverlichting
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EANDIS CVBA
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Bart Van Deynse

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 3000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek te bekomen via link kopersprofiel

Vakbekwaamheid

zie bestek te bekomen via link kopersprofiel