Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van brood - en banketproducten voor het woonzorgcentrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Toelichting: De opdracht omvat de aankoop en het dagelijks aanleveren van diverse brood- en banketproducten voor het woonzorgcentrum 'Parel der Kempen' te Westerlo.
Leveringsuren: dagelijks tussen 7u00 en 8u30, inclusief zon - en feestdagen
De goederen worden franco geleverd, zonder verplichte minimumafname- of verplichte minimumdrop.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
15813000 - Brood, broodjes, croissants e.d.
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
15811500 - Bereide broodproducten
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Westerlo
Postadres
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Caroline Verstappen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61§1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 62§4 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Een correct ondertekende offerte indienen, de ondertekenaar toont aan met de nodige documenten dat hij de bevoegdheid heeft om de offerte te ondertekenen (bv kopie van de statuten).

Vakbekwaamheid

* Een referentielijst van minstens 3 leveringslocaties (ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen, grootkeuken, ...) met vermelding van naam, contactgegevens en omvang van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

* Een referentielijst van minstens 3 leveringslocaties (ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen, grootkeuken, ...) met vermelding van naam, contactgegevens en omvang van de opdracht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!