Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digester

MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digester

Publicatiedatum
21-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
15114000 - Slachtafval
45222100 - Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
45213230 - Bouwen van slachthuis
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90524000 - Diensten voor medisch afval
90524300 - Diensten voor het verwijderen van biologisch afval
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Maastrichterstraat, 100, 3500 HASSELT, BE
Contactpunt(en)
Wim Busschots

Overige nadere inlichtingen

Als bijlage een geactualiseerde versie van grondplan en snede van de zone waar de Digester komt. - Dit plan is enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken nl. 6_bestelformulier_AANVULLEND_PLAN_3.02 .
U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken (of anders per telefax of via de post) op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u het plan kan downloaden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!