Aankondiging van een opdracht

Afsluiten van een raamcontract voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 voor het leveren van voedingsmiddelen voor de uitvoerkeuken, WZC keuken en opleidingskeuken

raamcontract voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 voor het leveren van voedingsmiddelen voor de uitvoerkeuken, WZC keuken en opleidingskeuken

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
06-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Middelkerke
Postadres
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke, BE
Contactpunt(en)
zie contactpersonen in het bestek

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

1050000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!