Aankondiging van een opdracht

Koffie 2017

De opdracht bestaat in het leveren van koffie in bonen.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
11-01-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
15861000 - Koffie
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kamer van volksvertegenwoordigers
Postadres
Paleis der Natie, 1008 Brussel, BE
Contactpunt(en)
dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur
Ter attentie van
de heer G. Van Renterghem

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!