Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

POCT SYSTEEM IN LEASE VOOR GLUCOSE METING EN AANKOOP “OPEN” POC MIDDLEWARE

Voorwerp van deze leveringen:
POCT systeem in lease voor glucose meting bij ziekenhuis patiënten en aankoop van “open” POC-middleware via een raamovereenkomst.
Toelichting:
Lease van 45 stuks Point of Care toestellen, 45 dockingstations (POCT) en 22 kleine meters voor glucose bepalingen over een periode van 60 maanden.
Aankoop van bijhorende strips over een periode van 60 maanden.
Aankoop “open” POC middleware
Beschrijving van de opdracht:
Perceel 1 :
Het leveren, plaatsen, programmeren, in dienst stellen van hospitaalglucosemeters op drie campussen, het connecteren ervan met een POC-Middleware (zie perceel 2), alsook het geven van de opleidingen aan alle verpleegkundigen in meerdere sessies.
De inschrijvers leveren elk 1 toestel binnen de week nadat zij hun offerten indienden, zodat deze toestellen door de werkgroep kunnen geëvalueerd worden.
Perceel 2:
Het installeren, programmeren en in dienst stellen van een zo “open mogelijke” POC- middleware, die in elk geval geschikt is voor het volledige beheer van de gangbare hospitaalglucosemeters (op de Europese markt) en van de in het ziekenhuis bestaande bloedgastoestellen (Rapidpoint Siemens en ABL 825 Radiometer). Deze middleware verstuurt de resultaten naar het LIS.
Leveringsplaatsen:
Campus Rooienberg - Rooienberg 25 te 2570 Duffel
Campus Leopoldstraat - Leopoldstraat 2 te 2800 Mechelen
Campus Zwartzustersvest - Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen
Vanaf najaar 2018 worden de drie campi gecentraliseerd op één site gelegen ter hoogte van de R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld) in Mechelen-Noord.
Verloop van deze procedure:
Voorziene publicatie 12/ 2016
Voorziene toewijzing van de opdracht 04/2017
Voorziene opstart 05-06/2017
De uitrol van de opstart zal op campus Rooienberg starten, met een vermoedelijke implementatie van 2 weken. Daarna volgt de campus Leopoldstraat met een vermoedelijke implementatie van 2 weken en daarna volgt campus Zwartzustersvest met een vermoedelijke implementatie van 2 weken.

Publicatiedatum
18-04-2017
Opdrachtcodes (CPV)
48180000 - Medische software
15622000 - Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten
33696500 - Laboratoriumreagentia
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
48000000 - Software en informatiesystemen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Thijs

Overige nadere inlichtingen

Gezien geen enkele inschrijver volledig regelmatig is lijkt het ons beter dit perceel voorlopig niet te gunnen.
Tijdens de komende maanden zullen we de specificaties en eisen opnieuw herzien, rekening houdend met de evoluties van de systemen, om dan nadien een nieuwe opdracht uit te schrijven.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!