Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van toestellen met warme dranken, inclusief aankoop basisproducten, via huurformule in full-service voor 4 jaar.

Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van toestellen met warme dranken, inclusief aankoop basisproducten, via huurformule in full-service voor 4 jaar.

Publicatiedatum
28-11-2016
Deadline
17-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
51542200 - Installatie van drankverwerkende machines
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Huur
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De looptijd van deze opdracht bedraagt 4 jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!