Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE HUUR EN HET ONDERHOUD VAN WATERFONTEINEN

Het voorwerp van de opdracht is de huur van waterfonteinen bestemd voor de verschillende sectoren van het Agentschap. De fonteinen worden geplaatst door de opdrachtnemer. Het onderhoud, de depannage alsook de vervanging van de fonteinen maakt noodzakelijk deel uit van deze opdracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-02-2019
Publicatiedatum
05-02-2019
Deadline
11-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
Fax
-
E-mail
benjamin.rovelli@arp-gan.be
Hoofdadres
http://www.arp-gan.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332217
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!