Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Turnhout – FOD Justitie – leveren van sanitaire materialen

Turnhout – FOD Justitie – leveren van sanitaire materialen

Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2019
Publicatiedatum
29-01-2019
Deadline
11-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
44115210 - Loodgietersmateriaal

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
tiffany.wouters@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331534
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!