Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digester

MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digester

Publicatiedatum
05-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
15114000 - Slachtafval
45222100 - Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
45213230 - Bouwen van slachthuis
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90524000 - Diensten voor medisch afval
90524300 - Diensten voor het verwijderen van biologisch afval
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Maastrichterstraat, 100, 3500 HASSELT, BE
Contactpunt(en)
Wim Busschots

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende informatie wordt toegevoegd : zie document "7 Vragen en antwoorden (1)" .