Aankondiging van een wijziging

Élelmezési alapanyagok beszerzése 14 részben

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 4200 Hajdúszoboszló, HU | Nutssectoren | Nagyné Dede Adél
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15550000 - Diverse zuivelproducten
Korte inhoud
5.rész Tejtermékek beszerzése a HGSZI részére keretszerződés alapján
Megnevezés / teljes éves mennyiség
Danon actimell joghurt 2 823darab
Danon kef gyümölcsös 10 076darab
Margarin csészés 0,5 kg 114kg
Margarin csészés 0,5 kg 253kg
Margarin csészés 0,5 kg 270kg
Habalap 23liter
Főzőkrém-Meggle 1 764liter
Rama-főzőkrém 803liter
Rama kocka margarin 250g 150kg
Rama tégla margarin 500g 1 010kg
Rama folyékony zsíradék 12liter
Rama folyékony combi profi zsíradék 52db
Kockasajt kördobozos natur, 8cikkes 10 000darab
Kockasajt kördobozos sonkás, téliszalámis/ 6cikkes 4 698darab
Kockasajt db 6 cikkes natur 3 564darab
Kockasajt db 8 cikkes 1 248darab
Sajt füstölt 30kg
Sajtkrém 470kg
Sajtkérm; zöldfűszeres, snidlinges 14kg
Sajtkrém natur 50 g 1 841db
Sajt- mozzarella 157kg
Sajt- mozzarella 20 g Snack natru 11 488darab
Sajt- mozzarella 20 g Snack füstölt 2 069db
Sajt- trapista 40%-os zsírtartalom 758kg
Sajt-Köményes 41kg
Sajt- Ementali 27kg
sajt-feta 41kg
Tehéntúró 1 096kg
Tehéntúró 363kg
Tej UHT 1.5 % -os 1 456liter
Tej-UHT 2,8 %-os 2 010liter
Tej 1.5 %-os 5/1-es 750liter
Tej 1.5 %-os 1 l friss 908liter
Tej 2.8 %-os 5/1 friss 37 585liter
Tej 2.8 %-os 1 l friss 1 995liter
Tej 2,8 %-os 2 dl-es 2 800darab
Tejföl 12 %-os 225liter
Tejföl 12 %-os 5/1-es 380liter
Tejföl 20 %-os 1/1-es 1 519liter
Tejföl 20 %-os 5 l 5 735liter
Krémtúró 90 G 3 953darab
Puding 125 g 1 683darab
Krémpuding 737 darab
Tejital vanilliás/ csokoládés UHT 5 290darab
Tejszelet- Milkino 33 g 5 535darab
Kinder Pingui 30 g 1 000darab
Tejkrémes szelet 30 g 2 020darab
Túró rudi 5 727darab
Túró rudi 6 835darab
Vaj- mini 20 g 1 600darab
Margarin- mini 20g 3 920darab
Joghurt literes 624liter
Vaj 100 g 340kg
Vaj 5 kg 30kg
Vajkrém vödrös; natur/magyaros/ zöldfűszeres 559kg
Körözött vödrös 128kg
Joghurt gyümölcsdarabos 150g 15 879darab
Joghurt gyümölcsjoghurt 125g 2 958darab
Fenti mennyiség összesen:
107 796 db/év különböző fajtájú tejtermék,
5 851 kg/év különböző fajtájú tejtermék,
55 789 Liter/év különböző fajtájú tejtermék.
A megadott mennyiségektől + 30 %-os mennyiségi eltérés lehetséges (opció).
Ajánlatkérő nem köteles a szerződés fennállása alatt a teljes mennyiséget megrendelni.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások.
A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak.
Gunningen

Perceel 5: Tejtermékek beszerzése

Waarde
142.684.677,00 HUF
Bedrijven
Baromfiudvar 2002 Kft. | 4002 Debrecen, HU
Wijzigingen
Felek között Szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) került aláírásra 2021. január 29. napján. Mely Szerződés 2021. december 30. napján (1. alkalommal) módosításra került. A szerződés módosítására a Szerződés 1. pontjában foglalt 6 és 7. bekezdései, annak 5. pontjának 1. bekezdése valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel kerül sor. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg. A Kbt. 141. § (4) „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; Felek kijelentik, hogy a módosítás indokoló előre nem látható körülmények -forint/euro árfolyam előre nem látható emelkedése, -üzemanyag árak előre nem látható emelkedése, -beszerzési árak előre nem látható emelkedésem -energia árak előre nem látható emelkedése, -takarmányárak-csomagolóanyagok előre nem látható emelkedése, -import áruk előre nem látható emelkedése, -bérköltségek, bérleti díjak emelkedése. Eladó mindent megtett egyéb helyettesítő, egyenértékű termék beszerzése, új beszerzési piac felkutatására - azonban ezen termékek árában is előre nem látható piaci áremelkedést tapasztalt. cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; Felek kijelentik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Áremelkedés: Eredeti érték áfa nélkül: 27 439 361,- HUF/év Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően Érték áfa nélkül: 30 177 975,- HUF/év Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően Érték áfa nélkül: 38 202 180,- HUF/év Az eredeti árhoz képest a növekedés mértéke 139,22 % (azaz 39,22 % mely nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át). A Felek az egységárakat 2022. május 2. napjával módosítják (csak a szerződés ellenértéke változott). Áremelkedés: Eredeti érték áfa nélkül: 27 439 361,- HUF/év Érték az 1.sz. szerződésmódosítást követően Érték áfa nélkül: 30 177 975,- HUF/év Érték a 2.sz. szerződésmódosítást követően Érték áfa nélkül: 38 202 180,- HUF/év A szerződés/rész eredeti összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 142 684 677,- HUF A szerződés/rész végleges összértéke (mely a 30%-os opciós mértéket is magában foglalja): 174 228 205,- HUF III. A szerződésmódosítás tartalma A szerződésmódosítás 2022. május 2. napjával hatályos. A Szerződés 3.1. pontja az 1.sz. módosítást követően: 3. Vételi ár, fizetési feltételek 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen az 5. rész tekintetében nettó 39 231 368,- Ft, azaz harminckilencmillió-kettőszázharmincegyezer-háromszázhatvannyolc forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik. A Szerződés 3.1. pontja a 2.sz. módosítást követően: 3. Vételi ár, fizetési feltételek 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő vételár megfizetésére köteles. A tényleges megrendelések alapján teljesített termékek a Vevő telephelyeire történő leszállításáért Vevő mindösszesen az 5. rész tekintetében nettó 49 662 834,- Ft, azaz negyvenkilencmillió-hatszázhatvenkétezer-nyolcszázharmincnégy forint + Áfa /év keretösszeggel rendelkezik.
Oude waarde
153.365.272,00 HUF
Nieuwe waarde
174.228.205,00 HUF
truck tower-crane sharing