Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken in stroopvorm

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
163.653,65 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
15980000 - Niet-alcoholische dranken
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken in stroopvorm
Gunningen

Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken in stroopvorm

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
163.653,65 EUR
Bedrijven
InBev Belgium BVBA / SPRL | 3000 Leuven, BE
truck tower-crane sharing