Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van conserven, sauzen, fonds en soepen

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
463.193,93 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15897200 - Blikconserven
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van conserven, sauzen, fonds en soepen
Gunningen

Conserven, sausen, fonds en soepen

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
463.193,93 EUR
Bedrijven
Horeca Totaal Brugge | 8000 BRUGGE, BE
truck tower-crane sharing