Aankondiging van een wijziging

Különféle élelmiszerek beszerzése

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | 2700 Cegléd, HU | Nutssectoren | Bobál István
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15400000 - Dierlijke of plantaardige oliën en vetten
Korte inhoud
Adásvétel
Zsiradékok: margarin kocka, margarinkrém, sütőzsiradék, mini margarin, étolaj.
Mennyiség: összesen: 2 520 kg, 100 000 db, 1 200 liter
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban szereplő specifikációban meghatározottak szerint.
Gunningen

Perceel 8: Zsiradékok

Waarde
3.946.000,00 HUF
Bedrijven
BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6100 Kiskunfélegyháza, HU | http://www.busakft.hu
Wijzigingen
Felek a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjának rendelkezéseire tekintettel a szerződést közös megegyezéssel az alábbiakra tekintettel módosítják: - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre sem az árajánlat, sem a szerződés megkötésekor egyik fél sem. - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel kizárólag az ellenérték változik. Az ár részletező táblázat a szerződésmódosítás melléklete. - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Korábbi szerződésmódosítás nem volt.
Oude waarde
3.946.000,00 HUF
Nieuwe waarde
5.200.000,00 HUF
truck tower-crane sharing