Aankondiging van een opdracht

Leveren van warme maaltijden en soep voor de Gemeentelijke basisscholen van Huldenberg en Ottenburg, dienstencentrum 'T Pijlijser en voor de bedeling van maaltijden aan huis voor het schooljaar 2017 - 2018.

Diensten
Publicatie datum
23-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Huldenberg | 3040 Huldenberg, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15894210 - Schoolmaaltijden
55521100 - Warmemaaltijddiensten
Korte inhoud
Leveren van warme maaltijden en soep voor de Gemeentelijke basisscholen van Huldenberg en Ottenburg, dienstencentrum 'T Pijlijser en voor de bedeling van maaltijden aan huis voor het schooljaar 2017 - 2018.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Leveren van warme maaltijden en soep aan de Gemeentelijke basisscholen in bulk

Beschrijving
Leveren van warme maaltijden en soep aan de Gemeentelijke basisscholen in bulk
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15894210 - Schoolmaaltijden

Perceel 2: Leveren van voorverpakte warme maaltijdenen soep voor de Gemeentelijke basisscholen van Huldenberg en Ottenburg

Beschrijving
Leveren van voorverpakte warme maaltijdenen soep voor de Gemeentelijke basisscholen van Huldenberg en Ottenburg
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
55521100 - Warmemaaltijddiensten

Perceel 3: Leveren van soep en warme maaltijden in bulk voor het dienstencentrum 't pijlijser

Beschrijving
Leveren van soep en warme maaltijden in bulk voor het dienstencentrum 't pijlijser
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
55521100 - Warmemaaltijddiensten

Perceel 4: Leveren van soep en warme maaltijden voor de bedeling van maaltijden aan huis

Beschrijving
Leveren van soep en warme maaltijden voor de bedeling van maaltijden aan huis
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
55521100 - Warmemaaltijddiensten
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
Minimum vereisten
Uit de bankverklaring moet blijken dat de inschrijver over voldoende financiële reserves beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
* Referenties van tevreden klanten voor het voorbije schooljaar.
* Beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, het wagenpark, de personeelsbezetting en de maatregelen om de kwaliteit en de hygiëne te waarborgen;
* HACCP-CERTIFICAAT
* Bewijs van de nodige beroepsverzekeringen
* FAVV-Vergunning
Minimum vereisten
Minstens 5 referenties van tevreden klanten zijn vereist om te worden weerhouden.
truck tower-crane sharing