Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na nákup potravin

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Waarde
200.000.000,00 CZK
Aanbestedende overheid
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | 169 02 Praha 6, CZ | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Gezondheid | Mgr. Radek Skůra
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Korte inhoud
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na nákup potravin dle aktuálních potřeb Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha až do výše předpokládaného finančního limitu uvedeného v čl. 5. DNS je zaveden na 4 roky v období let 2018 - 2022.
Gunningen

DNS - Maso a masné produkty 6 měs. 2022/1

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
4.650.190,00 CZK
Bedrijven
Jatky Hradský s.r.o. | 386 01 Strakonice, CZ | http://www.jatky-hradsky.cz/
truck tower-crane sharing