Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van algemene dieetvoeding

Leveringen
Publicatie datum
20-09-2020
Deadline
21-10-2020 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15880000 - Speciale voedingsproducten
15882000 - Dieetproducten
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van algemene dieetvoeding
Beschrijving
Beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van algemene dieetvoeding
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15882000 - Dieetproducten
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Kwaliteit - 50
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. Omzet van minimum EUR 600.000 op jaarbasis

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Erkenningsnummer, toelatingsnummer en registratienummer van het FAVV
2. Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening kunnen geboden worden.
3. Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten.
4. Certificaten waarover de onderneming beschikt (bv. ISO, BRC, IFS, FSSC 22000, Smiley en/of andere)
Minimum vereisten
1. Bewijs toevoegen
2. Voorlegging van de beschikbare waarborgen. Omschrijven van de toeleveringsketen, van productie tot levering -Omschrijven van noodplannen en garanties m.b.t. de toeleveringszekerheid en/of zekerheid van dienstverlening -Omschrijven van de bedrijfsstructuur
3. minimum 2 referenties
4. Een geldig ISO9001 of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
truck tower-crane sharing