Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst levering van diepgevroren maaltijden, maaltijdcomponenten en lunchextra's (mede omvattend geloofsvoeding)

Leveringen
Publicatie datum
28-01-2023
Waarde
11.074.874,00 EUR
Aanbestedende overheid
Ministerie van Defensie | 3584 AB Utrecht, NL | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Emre Deger
Opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15896000 - Diepvriesproducten
Korte inhoud
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de aanbesteding van een raamovereenkomst t.b.v de levering van diepgevroren maaltijden, maaltijdcomponenten en lunchextra's (mede omvattend geloofsvoeding), zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen, de Logistieke Eisen, de concept overeenkomst en de opdrachtomschrijving. De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.
Gunningen

Raamovereenkomst levering van diepgevroren maaltijden, maaltijdcomponenten en lunchextra's (mede omvattend geloofsvoeding)

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
11.074.874,00 EUR
Bedrijven
Marfo BV | Lelystad, NL
truck tower-crane sharing