Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru furnizare produse lactate, astfel: Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspătă.

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
2.486.490,62 RON
Aanbestedende overheid
Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 105600 Campina, RO | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid | Marian Albert Soare
Opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
Korte inhoud
ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: 23 luni Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada august 2021-31.12.2021 (Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 8 - iaurt ); - minim 1 contract subsecvent pentru perioada octombrie 2021-31.12.2021 (Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspăt, ) Notă: Contractul pentru perioada menționată mai sus se va încheia doar în situația în care vor fi prezente în școală toate efectivele de elevi ai promotiei!!!) - minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 (Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspăt, ); - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentru Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspăt, - 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspăt, - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 - Lotul 1 - brânză proaspătă, Lotul 2 - brânză telemea, Lotul 3 - cașcaval tip Rucăr, Lotul 4 - cașcaval tip Dalia, Lotul 5 - brânză topită cu smântână, Lotul 6 - brânză topită cu șuncă, Lotul 7 - lapte de vacă, Lotul 8 - iaurt, Lotul 9 - smântână, Lotul 10 - unt proaspăt porționat, Lotul 11 - unt proaspăt,, cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.R ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Gunningen

Perceel 10,9,6: Contract subsecvent brânză topită cu șuncă,smântână,unt porționat

Aantal inschrijvingen
16
Waarde
75.233,60 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 4,3: Contract subsecvent furnizare cașcaval

Aantal inschrijvingen
15
Waarde
82.020,64 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisaraimpex.ro

Perceel 5,1: Contract subsecvent brânză proaspătă, brânză topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
14
Waarde
21.760,50 RON
Bedrijven
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro

Perceel 3,11,2,4: Contract subsecvent cașcaval. brânză telemea, unt proaspăt

Aantal inschrijvingen
33
Waarde
172.757,50 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisaraimpex.ro

Perceel 1: Acord cadru brânză proaspată

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
61.347,00 RON
Bedrijven
ELCOMER ACHIZITII | 127499 Nicolesti, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 2: Acord-cadru brânză telemea

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
284.713,00 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 3: Acord-cadru cașcaval tip Rucăr

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
369.999,00 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro

Perceel 4: Acord-cadru cașcaval tip Dalia

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
376.711,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO

Perceel 5: Contract subsecvent brânză topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
6.555,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 5: Contract subsecvent furnizare brânza topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
7.706,61 RON
Bedrijven
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro

Perceel 5: Acord-cadru brânză topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
71.251,65 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro

Perceel 5: Contract subsecvent brânză topita cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
8.193,75 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 5: Contract subsecvent brânză topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
3.496,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 5: Contract subsecvent brânză topită cu smântână

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
9.832,50 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 6: Acord-cadru brânză topită cu șuncă

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
68.740,10 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 7: Acord-cadru lapte de vacă

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
662.862,20 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisaraimpex.ro
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 8: Contract subsecvent iaurt

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
31.756,00 RON
Bedrijven
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro

Perceel 8: Contract subsecvent furnizare iaurt

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
176.800,00 RON
Bedrijven
ELCOMER ACHIZITII | 127499 Nicolesti, RO | www.elcomer.ro

Perceel 8: Acord cadru iaurt

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
176.800,00 RON
Bedrijven
SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | 900035 Constanta, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro
ELCOMER ACHIZITII | 127499 Nicolesti, RO | www.elcomer.ro

Perceel 9: Contract subsecvent smântână

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
2.420,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 9: Acord-cadru smântână

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
47.583,25 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro
ELCOMER ACHIZITII | 127499 Nicolesti, RO

Perceel 9: Contract subsecvent smântână

Aantal inschrijvingen
7
Waarde
10.587,50 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 10: Acord cadru unt proaspăt porționat

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
316.487,60 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 11: Acord-cadru unt proaspăt

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
49.995,82 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMIGA PROD IMPEX S.R.L. | 031828 Bucuresti, RO | www.comiga.ro
truck tower-crane sharing