Aankondiging van een opdracht

Leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren, inclusief de bruikleen en onderhoud van koffieautomaten

Leveringen
Publicatie datum
01-06-2017
Deadline
26-06-2017 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Eigentijds Christelijk geïnspireerd Opvoedings- en Vormingsproject | 9300 Aalst, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
Korte inhoud
Leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren, inclusief de bruikleen en onderhoud van koffieautomaten
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing