Aankondiging van een wijziging

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Aanbestedende overheid
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | 1132 Budapest, HU | Nutssectoren | dr. Oroszi Erika
Opdrachtcodes (CPV)
15131000 - Vleesconserven en -producten
15235000 - Geconserveerde vis
15321700 - Mixen van ongeconcentreerde sappen
15331400 - Geconserveerde en/of ingeblikte groenten
15400000 - Dierlijke of plantaardige oliën en vetten
15511210 - UHT-melk
15600000 - Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15850000 - Pastaproducten
Korte inhoud
Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családok számára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.
Mennyiség:
- minimum 10 000 csomag / hónap,
- maximum 125 000 csomag / hónap.
Várható csomagszám a teljes szerződés teljesítésében: 2 175 000 db.
1 db csomag várható tömege:
- 7-10 kg.
Csomagszám/helyszín:
- minimum: 15 db.
- maximum 100 db.
Szállítási helyszínek - járásonként:
- minimum: 1 db,
- maximum: 18 db.
Minimum 81, maximum 128 járás, várhatóan országosan 504 szállítási hely.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre. A keretösszeg értéke: bruttó 17 400 000 000 HUF.
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlatkérő várhatóan fél évente (6 havonta) versenyújranyitás útján köt szerződést a keretmegállapodás alapján. A versenyújranyitások alapján létrejövő szerződések közvetett tárgyait, a megkötendő keretmegállapodás közvetett tárgyain belül, míg a csomagok összetételét, darabszámát, teljesítési helyét és idejét a versenyújranyitások alkalmával a keretmegállapodás III. pontjában foglaltak szerint határozza majd meg. Az azonos típusú csomagok (0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt) tartalma valamennyi szállítási helyszínen megegyezik, azonban az előbb említett három típusú csomag darabszámban eltérhet (azzal, hogy iskoláskorú gyermek csomag várhatóan csak a nyári hónapokban kerül lehívásra)
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában előírt követelményeknek.
Az egységcsomagokat a közbeszerzési eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek és a csomagtípus elnevezésének („felnőtt csomag”, „iskolás csomag” vagy „gyermek csomag). A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 (öt) munkanapon belül küldi meg Nyertes Ajánlattevő részére. Az első megrendelés leadására a szerződés aláírását követően, de legkorábban a képek megküldésével egy időben kerül sor.
Gunningen

Keretmegállapodás az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú„Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2.szakasz keretében”elnevezésű kiemelt projekt

Waarde
13.700.787.402,00 HUF
Bedrijven
Halker Kft. | 8630 Balatonboglár, HU
Kedvenc JM. Kft. | 1041 Budapest, HU
Halker Mirelit Depó Kft. | 7630 Pécs, HU
Jégszilánk Kft. | 6000 Kecskemét, HU
Gastro-Hús Kft. | 4002 Debrecen, HU
Wijzigingen
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 1. sz. mellékletében szereplő konkrét termék helyébe az RSZTOP-80-1/2022 számú adásvételi keretszerződés alapján teljesített 127 000 darab csomag leszállítását követően a helyettesítő termékként meghatározott termék lép az alábbiak szerint:Sűrített paradicsom termék vonatkozásában a Szerződés szerinti Kecskeméti sűrített paradicsom (gyártó: Univer Produkt Zrt.) az Aranyfácán sűrített paradicsom (gyártó: Aranyfácán Product Zrt.) termék lép. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 1. számú, a termékek mindenkor hatályos egységárát is tartalmazó melléklete módosul, mely jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi. A tárgyi módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján minősül jogszerűek, figyelemmel arra, hogy: a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a beszerezhetőség korlátozott volta csak a Keretmegállapodás megkötését követően derült ki, b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen csak termékváltás történik akként, hogy a helyettesítő termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, c) az ellenérték (egységár) nem változik.
Oude waarde
14.821.844.148,00 HUF
Nieuwe waarde
14.821.844.148,00 HUF
truck tower-crane sharing