Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst Brood en Gebak

Leveringen
Publicatie datum
17-09-2020
Aanbestedende overheid
OCMW Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming | Mevrouw Sabien Maes
Opdrachtcodes (CPV)
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
Korte inhoud
Raamovereenkomst Brood en Gebak
Offertes

Bakkerij Van Hecke Luc bvba | 9810 Nazareth, BE

BVBA RANSON-CANNIERE BVBA | 8700 TIELT, BE

truck tower-crane sharing