Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord-cadru furnizare conserve legume-mazăre boabe, griș, ulei floarea soarelui, sare fină, suc natural( măr, portocale, vișine)

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
601.941,10 RON
Aanbestedende overheid
Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 105600 Campina, RO | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid | Marian Albert Soare
Opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
15330000 - Verwerkte groenten en fruit
15411200 - Spijsolie
15625000 - Griesmeel
15872400 - Zout
Korte inhoud
ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: 23 luni Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada august 2021-31.12.2021 (Lotul 1 -conserve legume - mazăre boabe, Lotul 2 - griș, Lotul 3 - ulei de floarea soarelui, Lotul 4 - sare fină, Lotul 5 - suc natural mar, Lotul 6 - suc natural portocale, Lotul 7 - suc natural vișine; minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 (Lotul 1 -conserve legume - mazăre boabe, Lotul 2 - griș, Lotul 3 - ulei de floarea soarelui, Lotul 4 - sare fină, Lotul 5 - suc natural mar, Lotul 6 - suc natural portocale, Lotul 7 - suc natural vișine ); - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentru (Lotul 1 -conserve legume - mazăre boabe, Lotul 2 - griș, Lotul 3 - ulei de floarea soarelui, Lotul 4 - sare fină, Lotul 5 - suc natural mar, Lotul 6 - suc natural portocale, Lotul 7 - suc natural vișine) , - minim1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - (Lotul 1 -conserve legume - mazăre boabe, Lotul 2 - griș, Lotul 3 - ulei de floarea soarelui, Lotul 4 - sare fină, Lotul 5 - suc natural mar, Lotul 6 - suc natural portocale, Lotul 7 - suc natural vișine) - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 -(Lotul 1 -conserve legume - mazăre boabe, Lotul 2 - griș, Lotul 3 - ulei de floarea soarelui, Lotul 4 - sare fină, Lotul 5 - suc natural mar, Lotul 6 - suc natural portocale, Lotul 7 - suc natural vișine) , cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.R nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu s-a atins cantitatea maximă a acordului-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite in baza acordurilor cadru, operatorilor economici declarati castigatori (Clasati pe locul I) in baza criterilui " Pretul cel mai scazut".
Gunningen

Perceel 4,1: Contract subsecvent conserve legume mazăre boabe, sare fină

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
20.422,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 2,4: Contract subsecvent sare, gris

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
1.540,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 7,5,6,3,1: Contract subsecvent conserve mazăre boabe, ulei floarea soarelui, suc

Aantal inschrijvingen
24
Waarde
104.974,80 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 7,5,6,3,1: Contract subsecvent conserve legume- mazăre boabe, ulei,suc

Aantal inschrijvingen
24
Waarde
75.153,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 4,2: Contract subsecvent sare, gris

Aantal inschrijvingen
12
Waarde
2.380,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 7,5,6,4,1: Contract subsecvent suc, sare, conserve legume mazăre

Aantal inschrijvingen
25
Waarde
85.652,50 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 7,5,6: Contract subsecvent suc

Aantal inschrijvingen
13
Waarde
42.984,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 7,5,6: Contract subsecvent suc

Aantal inschrijvingen
13
Waarde
28.656,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 1: Acord -cadru conserve legume mazăre boabe

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
154.560,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | 041805 Bucuresti, RO | www.domeniu.ro
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO | www.company.ro

Perceel 2: Acord-cadru griș

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
11.025,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
STEDYAN COM S.R.L. | 6100 Braila, RO | www.stedyan.ro
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO

Perceel 3: Acord-cadru ulei de floarea soarelui

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
146.477,60 RON
Bedrijven
STEDYAN COM S.R.L. | 6100 Braila, RO | www.stedyan.ro
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO

Perceel 4: Acord-cadru sare fină

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
4.287,50 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
STEDYAN COM S.R.L. | 6100 Braila, RO | www.stedyan.ro

Perceel 5: Acord-cadru suc natural măr

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
96.600,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
ALFA-COM-GRUP S.R.L. | 061647 Bucuresti, RO

Perceel 6: Acord-cadru suc natural potocale

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
96.255,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
ALFA-COM-GRUP S.R.L. | 061647 Bucuresti, RO

Perceel 7: Acord-cadru suc natural vișine

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
92.736,00 RON
Bedrijven
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | 041805 Bucuresti, RO | www.domeniu.ro
truck tower-crane sharing