Proces-verbaal van opening van de offertes

Droge voeding en diepvriesproducten

Leveringen
Publicatie datum
02-09-2020
Aanbestedende overheid
MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Frédéric Jaco
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Korte inhoud
een meerjarige open overeenkomst (48 maanden) voor de levering van droge voeding en diepvriesproducten aan cateringdiensten van Defensie
Offertes

Bidfood Flanders | 9150 Kruibeke, BE

Sligro ISPC Belgium | 3110 Rotselaar, BE | www.javafoodservice.be

truck tower-crane sharing