Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de afname van waters, frisdranken, bieren en horecamateriaal voor de periode 2021-2024.

Leveringen
Publicatie datum
18-09-2020
Aanbestedende overheid
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Sara Ferlin
Opdrachtcodes (CPV)
15961000 - Bier
15981000 - Mineraalwater
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de afname van waters, frisdranken, bieren en horecamateriaal voor de periode 2021-2024.
Gunningen

Raamovereenkomst voor de afname van waters, frisdranken, bieren en horecamateriaal voor de periode 2021-2024.

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing