Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Leuven + FOD justitie + leveren en plaatsen koepels toegang dekenstraat

Leuven + FOD justitie + leveren en plaatsen koepels toegang dekenstraat

Datum van verzending van deze aankondiging
14-05-2019
Publicatiedatum
14-05-2019
Deadline
28-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
44115400 - Dakramen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3A b5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Peiten
Telefoon
+32 478491354
Fax
-
E-mail
Eddy.peiten@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341542