Universiteit Gent
Aankondiging van een opdracht

Overeenkomst op afroep voor Vleesbereidingen van september 2014 - augustus 2018

Overeenkomst op afroep voor Vleesbereidingen
van september 2014 – augustus 2018
Perceel 1: Varkensgoulash
Perceel 2: Hamrollen met witloof/kaassaus
Perceel 3: Keftaballetjes in tomatensaus
Perceel 4: Varkensvlees Shanghai

Publicatiedatum
13-03-2014
Deadline
05-05-2014 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 51, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Putteman Vera

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A