Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.
Perceel 1: Antwerpen
Perceel 2: Limburg
Perceel 3: Oost-Vlaanderen
Perceel 4: Vlaams-Brabant
Perceel 5: West-Vlaanderen

Publicatiedatum
19-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34928500 - Straatverlichtingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
50232000 - Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Overige nadere inlichtingen

De eerder gepubliceerde bijlagen:
- Bijlage 10_P1_Samenvattende Opmeting.xls
- Bijlage 10_P2_Samenvattende Opmeting.xls
- Bijlage 10_P3_Samenvattende Opmeting.xls
- Bijlage 10_P4_Samenvattende Opmeting.xls
- Bijlage 10_P5_Samenvattende Opmeting.xls
worden INTEGRAAL vervangen voor onderstaande bijlagen:
- Bijlage 10_P1_Samenvattende Opmeting Aangepast.xls
- Bijlage 10_P2_Samenvattende Opmeting Aangepast.xls
- Bijlage 10_P3_Samenvattende Opmeting Aangepast.xls
- Bijlage 10_P4_Samenvattende Opmeting Aangepast.xls
- Bijlage 10_P5_Samenvattende Opmeting Aangepast.xls

De prijsherzieningsformule wordt in de aangepaste documenten vermeld, verdere wijzigingen zijn niet doorgevoerd.

Gelieve bij het indienen van uw offerte gebruik te maken van de aangepaste samenvattende opmetingsstaat.