Voertuigen

Personenwagens, speciale voertuigen, bussen, vrachtwagens, bestelwagens, kranen, ...
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Kolejnicový materiál - pružné upevnění a pevná jízdní dráha

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kolejnicového materiálu skupiny - Pružné upevnění a pevná jízdní dráha.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Spoorrails en toebehoren (34941000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích zařízení zadavatele na území hl. m. Prahy II

Předmětem je zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích zařízení Zadavatele na území hl. m. Prahy. Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení bude prováděno na základě písemného nebo telefonického (a následně písemně potvrzeného) požadavku Zadavatele. Součástí tohoto požadavku bude termín zahájení a ukončení, případná etapizace prací, pří...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Verkeersborden (34992200)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předmět plnění bude realizován na základě Rámcové dohody. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti smlouvy od dodavatele v rámci plnění odebere cca 800 kusů repasovaných kol.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Wielen, onderdelen en toebehoren (34324000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dodávka repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předpokládaný odběr cca. 600 ks. Předmět plnění bude realizován na základě rámcové dohody. Blíže viz ZD.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Wielen, onderdelen en toebehoren (34324000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Cirest Aankondiging van een gegunde opdracht

Achat et location de longue durée de véhicules

Achat et location de longue durée de véhicules.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Overige personenwagens (34115000)
Regiocode (NUTS) La Réunion (FRY40)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Výroba kolejových výměn, kolejových oblouků a konstrukcí

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových tratí.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Wisselstangen (34946223)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Kolejnicový materiál/pružné upevnění a pevná jízdní dráha, izolační a tlumící prvky kolejnic, drobné kolejivo III. - část C

Předmětem veřejné zakázky pro část C jsou dodávky kolejnicového materiálu skupiny C - Drobné kolejivo na základě uzavřené rámcové smlouvy s 1 dodavatelem.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Spoorrails en toebehoren (34941000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Kolejnicový materiál/pružné upevnění a pevná jízdní dráha, izolační a tlumící prvky kolejnic, drobné kolejivo III. - část B

Předmětem veřejné zakázky pro část B jsou dodávky kolejnicového materiálu skupiny B - Izolační a tlumící prvky kolejnic (dále jen „kolejnicový materiál skupiny B“) na základě uzavřené rámcové smlouvy s více dodavateli v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Spoorrails en toebehoren (34941000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Sytral Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Marché public de fourniture de Trolleybus articulés bi-modes «alimentés par lignes aériennes/autonomes sur batteries» pour la ligne de bus majeure C13...

Fourniture complète du système de transport bi-modes de la ligne C13. Le système comprend les matériels roulants (trolleybus), tous les systèmes de gestion embarqués ou au sol, les systèmes de décharge de données et tous les logiciels associés. Les trolleybus seront conçus sans systèmes de charge au dépôt. Il s'agit d'un accord-cadre conclu avec un opérateur économique et exécuté au fur et à mesur...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Trolleybussen (34622300)
Regiocode (NUTS) Rhône (FRK26)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na dodávky pneumatik 2019 - 2021

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky pneumatik pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Jedná se o letní i zimní pneumatiky pro motorová a přívěsná vozidla, traktory a pracovní stroje.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Banden voor motorvoertuigen (34351100)
Regiocode (NUTS) Kraj Vysočina (CZ063)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Politieauto's (34114200)
Regiocode (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Suministro de 42 trenes

Suministro de 42 trenes para la red de metro de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S. A.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen (34600000)
Regiocode (NUTS) Barcelona (ES511)
Département de l'Ardèche Aankondiging van een gegunde opdracht

Fourniture et livraison de pièces détachées pour véhicules poids lourd et prestations occasionnelles

Fourniture et livraison de pièces détachées pour véhicules poids lourd et prestations occasionnelles.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Diverse transportmiddelen en onderdelen (34900000)
Regiocode (NUTS) Ardèche (FRK22)
Cavan County Council Aankondiging van een gegunde opdracht

Cavan County Council — Supply of 2 No 6 x 2 Velocity Patchers (GVW 26 000 kg)

Cavan County Council invite tenders for the supply of 2 No Velocity Patcher machines for the purposes of carrying out road repairs. Velocity Patcher shall comply with the specification and shall be based on a 6 x 2 truck chassis with a GVW not exceeding 26 000 kg. This call for competition is now cancelled.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw (43000000)
Regiocode (NUTS) IRELAND (IE)
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione istriana Aankondiging van een gegunde opdracht

Nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe(tip C)

Nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe (tip C).
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Voertuigen voor patiëntenvervoer (34114122)
Regiocode (NUTS) Istarska županija (HR036)
ČEZ, a.s. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dodávky kabelových měřicích vozů

Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění je...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Motorvoertuigen voor speciale doeleinden (34144000)
Regiocode (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Banat Aankondiging van een wijziging

Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor 1

Service intretinere si reparare pentru Toyota, 18 unitati, conform caietului de sarcini.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting (50110000)
Regiocode (NUTS) Timiş (RO424)
SKELLEFTEÅ KOMMUN Aankondiging van een gegunde opdracht

El- och belysningsmaterial

Upphandlingen avse el-och belysningsmateriel till kunden Skellefteå kommun, Västerbottensteatern, Skellefteå museum, Skellefteå Airport och Skellefteå buss enligt förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Omfattningen per år är cirka 5,5 miljoner kr, inköpsvolymen varierar mellan åren beroende på vilka projekt som pågår.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Straatverlichting (34993000)
Regiocode (NUTS) SVERIGE (SE)
Middelfart Kommune Aankondiging van een opdracht

Udbud af bådstativer 2020

Levering af bådstativer med tilbehør til Middelfart Havn.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Vervoersmaterieel en bijbehorende producten (34000000)
Regiocode (NUTS) Fyn (DK031)
SDIS du Haut-Rhin Aankondiging van een gegunde opdracht

Fourniture de véhicules légers polyvalents hors chemins avec remorque de transport

Fourniture de véhicules légers polyvalents hors chemin avec remorque de transport.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Motorvoertuigen (34100000)
Regiocode (NUTS) Haut-Rhin (FRF12)
Délégation Secu Circulation Routières Aankondiging van een gegunde opdracht

Observation par sondages de paramètres de la circulation routière en France

Observation par sondages de paramètres de la circulation routière en France.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Statistische dienstverlening (79330000)
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Grad Zagreb Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen (34996000)
Regiocode (NUTS) Grad Zagreb (HR041)
Commune de Petit-Canal Aankondiging van een gegunde opdracht

Fourniture d'un kit sargasses (1 camion équipé d'une grue et de bennes pour camion ampli roll)

Fourniture d'un kit sargasses (1 camion équipé d'une grue et de bennes pour camion ampli roll).
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Kipauto's (34134200)
Regiocode (NUTS) Guadeloupe (FRY1)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Menetjegypapír és egyéb nyomtatványok beszerzése

Menetjegypapír és egyéb nyomtatványok beszerzése
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Plaatsbewijzen (34980000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Nabava višenamjenskih logističkih vozila sa sustavom za navlačenje kontejnera i nato platforme - vojna izvedba

Ugovor o nabavi višenamjenskih logističkih vozila sa sustavom za navlačenje kontejnera i NATO platforme.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Speciale voertuigen (34114000)
Regiocode (NUTS) HRVATSKA (HR)