Voertuigen

Personenwagens, speciale voertuigen, bussen, vrachtwagens, bestelwagens, kranen, ...
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Aankondiging van een gegunde opdracht

Servis vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv (každá s jedním dodavatelem), a to na servis sanitních vozidel a servis ostatních vozidel. Součástí plnění u obou smluv bude i dodání náhradních dílů, součástek a příslušenství k těmto vozidlům.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren (34300000)
Regiocode (NUTS) Praha (CZ01)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

ESTW Neustadt - IphofenVergabe von Bauleistungen für ESTW-Bauvorhaben

Inhalt dieser Maßnahme sind sicherheitsrelevante Eingriffe in die Stellwerkstechnik der Betriebszentrale München, in die Stellbezirke UZ Fürth (Vielzahl der Betriebsstellen zzgl. der o.g. Betroffenheit von im Bestand sechs Stellwerksbezirken sowie notwendige betriebliche Maßnahmen an der Schnittstelle Strecke 5910 / 5914) während des Neu aus der ESTW‘en Neustadt (Aisch), Markt Bibart und Markt Ein...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Maken van bovenleidingen (45234160)
Regiocode (NUTS) Schwäbisch Hall (DE11A)
ČEZ, a. s. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Dodávky kabelových měřicích vozů

Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění je...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Motorvoertuigen voor speciale doeleinden (34144000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dieses wiederum vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Aankondiging van een gegunde opdracht

Lieferung von Mehrzweckschiffen

Entwurfsplanung, Bau und betriebsfertige Lieferung zweier Mehrzweckschiffe sowie optional eines dritten baugleichen Mehrzweckschiffes (Schadstoff-Unfall-Bekämpfungsschiffe) mit LNG-Antriebskonzept
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Schepen en boten (34500000)
Regiocode (NUTS) Cuxhaven (DE932)
Rete Ferroviaria Italiana Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Fornitura di “segnaletica fissa di stazione” – DAC.0135.2020 lotto 1 e 2

Lotto n. 1 Area Nord Est (TS-VE-VR) – CIG: 83929598DD – Importo posto a base di gara corrispondente all’importo massimo contrattuale pari ad € 1.200.000,00 al netto IVA. Lotto n. 2 Area Nord Ovest (TO-GE-MI) – CIG: 83929609B0 – Importo posto a base di gara corrispondente all’importo massimo contrattuale pari ad € 1.200.000,00 al netto IVA. Lotto n. 3 Area Adriatica (AN-BO-BA) – CIG: 8392967F75 – I...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Spoorweguitrusting (34940000)
Regiocode (NUTS) Italia (IT)
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Aankondiging van een wijziging

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRAVIESAS BIBLOQUE DE HORMIGÓN ARMADO PARA VÍA EN PLACA PARA LA RENOVACIÓN DEL TÚNEL DE ATOCHA - RECOLETOS - CHAM...

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRAVIESAS BIBLOQUE DE HORMIGÓN ARMADO PARA VÍA EN PLACA PARA LA RENOVACIÓN DEL TÚNEL DE ATOCHA - RECOLETOS - CHAMARTÍN
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Spoorbielsen (34947100)
Regiocode (NUTS) España (ES)
Lancashire County Council Aankondiging van een gegunde opdracht

Notice of Award of Contracts from the Council's Provision of Passenger Transport Services — Dynamic Purchasing System from 01.04.2021 to 30.06.2021

Notice of award of contracts from the Council's provision of passenger transport services — dynamic purchasing system from 01.04.2021 to 30.06.2021. Details can be found at: https://www.lancashire.gov.uk/business/tenders-and-procurement/tenders/lps-corp-provision-of-passenger-transport-services-dynamic-purchasing-system/
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Bussen voor openbaar vervoer (34121100)
Regiocode (NUTS) Lancashire (UKD4)
Lesy České republiky, s.p. Aankondiging van een gegunde opdracht

Výroba štěpky s jejím prodejem (DNS)

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je těžba mladých lesních porostů stromovou metodou s následnou výrobou štěpky a prodejem dřevní štěpky. Zpracování plošně poškozených resp. odumřelých mladých porostů. Zadavatel určí konkrétní požadované činnosti, případně další nezbytné požadavky a podmínky ve výzvě k podání nabídky ve smyslu § 141 zákona.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Producten van bosbouw en bosexploitatie (3400000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Dublin City Council Aankondiging van een gegunde opdracht

DCC seeks Innovative Solutions To Address the Challenge of On Street Storage and Presentation of Waste

Dublin City Council is seeking to trial the provision of innovative solutions in order to better manage the on street storage and presentation of household and commercial waste in Dublin.There are many areas in Dublin and nationally where the use of wheeled bins for the presentation of waste is not possible due to the physical characteristics of the locality and the availability of waste storage s...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Containers voor afvalmateriaal (44613800)
Regiocode (NUTS) Dublin (IE061)
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Aankondiging van een gegunde opdracht

OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie-Spotřební materiál

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Anorganische chemische basisproducten (24310000)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife Aankondiging van een gegunde opdracht

Suministro de diez vehículos para el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, de acuerdo con las especific...

Suministro de diez vehículos para el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, de acuerdo con las especificaciones que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Reddingsvoertuigen (34114110)
Regiocode (NUTS) Tenerife (ES709)
Lesy České republiky, s.p. Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávky pneumatik (DNS)

ynamický nákupní systém k zajištění dodávek pneumatik formou jednotlivých Výzev, jejichž výstupem bude vždy samostatná kupní smlouva s jedním účastníkem DNS dále specifikovaného předmětu plnění, a to dle potřeb zadavatele po dobu čtyř let od spuštění DNS. Prostřednictvím DNS budou realizovány Výzvy separovaně pro dvě základní kategorie pneumatik: Kategorie č. 1 - Pneumatiky pro osobní, užitkové a...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Banden voor normale en zware voertuigen (34350000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Stadt Sondershausen Aankondiging van een opdracht

Lieferung eines HLF 10 für die Feuerwehr der Stadt Sondershausen

Ausgeschrieben wird die Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs nebst Aufbau (HLF 10) und der dazugehörigen feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN ISO 14530-26 für die Feuerwehr des Stadt Sondershausens. Die zu liefernden Fahrzeugbestandteile werden teilweise funktional beschrieben. In den Vergabeunterlagen werden gegebenenfalls technische und inhaltliche Qualitätskriterien aufgeführt,...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Chassis (34139000)
Regiocode (NUTS) Kyffhäuserkreis (DEG0A)
Consip S.p.A. a socio unico Aankondiging van een gegunde opdracht

Gara per la fornitura di veicoli blindati e la prestazione dei servizi connessi e opzionali per le PA ID 2290

La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di veicoli blindati e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Personenwagens (34110000)
Regiocode (NUTS) Roma (ITI43)
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Aankondiging van een opdracht

Autospecială pentru intervenții la inundații

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui acord cadru având ca obiect furnizarea produsului Autospecială pentru intervenții la inundații – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 47393 din 26.04.2021. Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de calificare/informațiilor suplimentare: În a 11 zi înainte de terme...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Brandbluswagens (34144210)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
Empresa Municipal De Transportes De Madrid, S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Suministro de 50 autobuses eléctricos estándar de 12 metros a EMT de Madrid en el año 2021

Contratación del suministro de 50 autobuses eléctricos estándar de 12 metros a EMT de Madrid en el año 2021
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Bussen voor openbaar vervoer (34121100)
Regiocode (NUTS) Comunidad de Madrid (ES30)
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Aankondiging van een gegunde opdracht

Storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih

Storitve protokolarnih in drugih prevozov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Auto's: stationcars en sedans (34111000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI0)
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Aankondiging van een gegunde opdracht

OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie - Spotřební materiál - opakované řízení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Watten (33141117)
Regiocode (NUTS) Středočeský kraj (CZ020)
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern Aankondiging van een gegunde opdracht

Kfz 30-2-Wechsellader

Wechsellader Kfz 30-2, Ausbau mit polizeitypischen Komponenten
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Motorvoertuigen voor goederenvervoer (34130000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Aankondiging van een gegunde opdracht

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών χλοοταπητων στα γήπεδα ποδοφαίρου των Τ.Κ Ατσικής και Τ.Κ Αγίου Δημητρίου

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα που θα τοποθετηθεί στα υφιστάμενα γήπεδα ποδοσφαίρου των Κοινοτήτων Ατσικής και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Λήμνου και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Mangatdeksels (44423740)
Regiocode (NUTS) Λέσβος (EL411)
ville de Rennes Aankondiging van een gegunde opdracht

fourniture et livraison de végétaux de pépinières - campagnes de plantations

fourniture et livraison de végétaux de pépinières - campagnes de plantations
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Heesters (3451300)
Regiocode (NUTS) Ille-et-Vilaine (FRH03)
conseil Général du Var Aankondiging van een gegunde opdracht

fourniture,Pose et génie civil associé,maintenance de stations fixes de recueil de données de trafic routier et caméras de surveillance avec capteurs...

la consultation porte sur les prestations désignées ci-après :- la fourniture, pose, mise en service et maintenance de stations fixes intrusives, semi-intrusives et aériennes de recueil de données de trafic routier et le génie civil associé sur les routes départementales, pistes cyclables et sentiers du Var ;- la fourniture, pose, mise en service et maintenance de caméras de surveillance du trafic...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Teltoestellen voor voertuigen (30144300)
Regiocode (NUTS) Var (FRL05)
Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aankondiging van een gegunde opdracht

Pilóta nélküli légijármű kiegészítők beszerzése_KR

1. rész: DJI Matrice 200/210 v2 típusú pilóta nélküli légijárművekkel kompatibilis rendszeresített termékek 2. rész: DJI Matrice 200/210 v2 típusú pilóta nélküli légijárművekkel kompatibilis (nem rendszeresítendő) termékek A 2019. évben beszerzett pilóta nélküli légijárművek rendszeres használata következtében azok egyes alkatrészei elhasználódtak, illetve speciális eszközök beszerzésével élettart...
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Elektrische leidingen (31321000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU11)
Trenitalia S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

GPA 8916 - Fornitura di finestrini completi per rotabili ferroviari

GPA 8916 - Fornitura di finestrini completi per rotabili ferroviari
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling (34630000)
Regiocode (NUTS) Italia (IT)
DB Netz AG (Bukr 16) Rectificatie

Komplex ESTW S 1 Nord, Bauhauptleistungen

Komplex ESTW S 1 Nord, Bauhauptleistungen.
Publicatie02-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Werkzaamheden voor spoorseinen (45234115)
Regiocode (NUTS) Berlin (DE300)
truck tower-crane sharing