Vooraankondiging

wegenonderhoud, herstellen van schadegevallen en leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden en wegbebakeningsinrichtingen op de autosnelwegen + inhuren van botsers

BLOK 1 = wegenonderhoud en herstellen van schade (o.a. vangrails)
BLOK 2 = leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden en wegbebakeningsinrichtingen.
BLOK 3 = Inhuren van botsers met bestuurder-bediener ter beveiliging van handelingen op gewest- en autosnelwegen in de provincie Oost-Vlaanderen.
BLOK 4 = Permanentie 24u/24u 7 dagen op 7 dagen


Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34992200 - Verkeersborden
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233280 - Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
60181000 - Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
60182000 - Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92101201
Fax
+32 92314190
E-mail
erik.castelein@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292408